Usługi telefoniczne

Popularyzacja telefonii internetowej VoIP sprzyja dynamicznemu rozwojowi tej branży. Operatorzy telefonii Voice over IP przyciągają klientów, zdając sobie sprawę, że im większe grono użytkowników, tym atrakcyjność usługi wzrasta, bo połączanie w sieci są bezpłatne.

Continue Reading

Złączka skręcana FTS

złączka FTS
Złączka skręcana FTS z polipropylenu służy do łączenia rur polietylenowych które stosuje się w instalacjach wodnych, kanalizcyjnych oraz centralnego ogrzewania, jak też przy budowie sieci telekomunikacyjnych i rurociągów światłowodowych.

Continue Reading