Złączka skręcana FTS

złączka FTS
Złączka skręcana FTS z polipropylenu służy do łączenia rur polietylenowych które stosuje się w instalacjach wodnych, kanalizcyjnych oraz centralnego ogrzewania, jak też przy budowie sieci telekomunikacyjnych i rurociągów światłowodowych.

mpj.pl logo

Przykłady instalacji polietylenowych znajdziemy w różnych gałęziach gospodarki:- przemysł : osłony dla potrzeb telekomunikacyjnych i w liniach światłowodowych,
instalacje pneumatyczne, energetyka, automatyka, , itp ;- budownictwo : wodociągi i przyłącza wodociągowe, onstalacje wodne wewnętrzne. baseny, fontanny,
instalacje technologiczne, oczyszczalniach ścieków – rolnictwo : służą m.in. do zraszania i nasączania zarówno w szklarniach jak i w otwartym polu;
budowa instalacji dla zbiorników wodnych.

You may also like

Dodaj komentarz